Fişa de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2021

Depunere Fişă de opţiuni 2021 – expertize judiciare – termen 15 februarie 2021

Experţii contabili, membri în Grupul Experţilor Judiciari, posesori de legitimaţie GEJ, care DORESC să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2021, sunt invitaţi să transmită Fișa de opțiuni online pe adresa de email a filialei, ceccarvaslui@ceccarvaslui.ro, până cel târziu 15 februarie 2021.

Depunerea Fișelor de opțiuni și înscrierea experților contabili judiciari în Lista experților contabili pe specializări în anul 2021, se realizează în cazul membrilor CECCAR Filiala Vaslui care dețin viză cu parafă pentru anul 2020 (valabilă pană la data de 31.03.2021) și doresc să obțină viză cu parafă pentru anul 2021. Expertii contabili care nu vor obtine pană la data de 31.03.2021 viză cu parafă pentru anul 2021, vor fi exclusi automat din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2021.

Experţii contabili, membri în Grupul experţilor judiciari, posesori de legitimaţie GEJ, care NU DORESC să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2021, sunt rugaţi să transmită pe email la adresa ceccarvaslui@ceccarvaslui.ro până cel tarziu 15 februarie a.c., o Declaraţie semnată şi scanată, prin care aceştia vor comunica faptul că “NU DORESC să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2021”.

Click aici pentru FISA DE OPTIUNI - 2021 GEJ

 

 

Imagine1

Leave your comment