Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Depunerea contestatiilor impotriva procesului verbal al Comitetului de nominalizare se face la Consilul Superior in termen de o zi lucratoare de la afisarea procesului verbal, termen 1 martie, ora 16:00.

Solutionarea contestatilor de catre Consilul Superior se face in termen de doua zile de la inregistrarea acestora.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Morozan Dana-Maria Ciubotaru Simion Luca Zamfira
Codreanu Simona

Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Morozan Dana-Maria Ciubotaru Simion

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Moraru Carmen-Gabi Aciobăniței Georgică
Balica Veronica
Băhnăreanu Margareta
Popovici Mihaela

Comisia de cenzori

Cenzori
Costan-Popescu Nela
Mocanu Doru

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Morozan Dana-Maria Moraru Carmen-Gabi
Mocanu Doru
Popovici Mihaela
Ciubotaru Simion
Balica Veronica

Executivul filialei

Director executiv Birou administrativ
Vîntu-Moisă Geta Grosu Diana-Maricela