Examenul de acces la stagiu – sesiunea 1 și 3 octombrie 2021

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul. Dosarul de înscriere se va depune până la data de 17 septembrie 2021. Conținutul dosarului de înscriere ...citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.

important-300×210

Leave your comment