Declarație de poziție a IFAC referitoare la raportarea corporativă: informații privind schimbările climatice și ciclul de raportare 2021

Ca răspuns la cererea tot mai mare din partea investitorilor și la atenția crescută din punctul de vedere al reglementării în ceea ce privește raportarea legată de climă, IFAC lansează un apel la acțiune către...citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.

Businessman working on laptop with CLIMATE CHANGE inscription, cyber technology concept

Leave your comment