Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vaslui

 
 

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

 

     Stimați membri,

     Vă informăm că termenul de depunere a "Fișei de opțiuni", a fost prelungit până la data de 25 februarie 2019, inclusiv.

  

Descarcă aici fișa de opțiuni 2019


ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

Stimați membri,

                În conformitate cu Procedura întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări” până la data de 15 februarie 2019 toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Descarcă aici fișa de opțiuni 2019

 


ÎN ATENȚIA MEMBRILOR GEJ

În conformitate cu circulara 4242/04.07.2018, cu completările ulterioare vă comunicăm :

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.

Potrivit:

-          Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(i) al (ai) părților/ recomandat (ți) de părți.”

-          Normei profesionale 3531.1: “Capitolul I Introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă ...: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. ...;”

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică ..., și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. 

Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

 

Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.

Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.

 


 FISA DE OPTIUNI 2018


 

In atentia membrilor experti contabili care doresc sa se inscrie in Grupul expertilor judiciari 
 
Potrivit Normelor 1044/2010 privind inbunatatirea activitatii de Expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200/21.07.2010 a Consiliului Superior, se organizeaza testul privind inscrierea in GEJ pentru anul 2017.
 
1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:
         - 05.12.2016 orele 16-18, prima sesiune ;
         - 16.12.2016 orele 16-18, a doua sesiune ;
2. Tematica si bibliografia aici ;
3. Locatia – testul se va sustine la sediul filialei ;
4. Timp afectat completarii testului – 2 ore ;
5. Procedura de desfasurare a testarii – testarea consta in completarea, in mod individual, de catre expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 intrebari, fiecare avand trei variante de raspuns din care una corecta ; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte ;
6. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, in care este inclus si costul legitimatiilor, va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati o data cu depunerea Cererii privind inscrierea in GEJ.
7. Data depunerii cererii privind inscrierea in GEJ si a taxei este  24.11.2016 pentru prima sesiune si pana pe  09.12.2016 pentru a doua sesiune.

Tematica si bibliografia (click aici)

 Setul de 100 de intrebari stabilite de comisie  pentru anul  2016  <click aici>

 

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI

TESTARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL EXPERȚILOR JUDICIARI

 

Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, Filiala Vaslui  rganizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni astfel:

  • 03.12.2015 orele 16.00-18.00 prima sesiune;
  • 14.12.2015 orele 16.00-18.00 a doua sesiune

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2015, pentru cei care participă la prima sesiune și până la data de 09.12.2015, pentru cei care participă la a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul Filialei Vaslui, str. Traian, bl. 245, sc. A, ap. 4

La înscriere experții contabili vor prezenta:

  • Cererea de înscriere în Grupul Experților Judiciari (click aici)
  • Fișa de opțiuni privind specializările (click aici)
  • O fotografie de dimensiunea ¾

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus și costul legitimației și se achită odată cu depunerea cererii de înscriere.

Tematica si bibliografia (click aici)

 Setul de 100 de intrebari stabilite de comisie  pentru anul  2015 <click aici>

 


ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI


Având în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Vaslui organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari în două sesiuni astfel:

  • 02.12.2013, orele 16-18 prima sesiune
  • 16.12.2013, orele 16-18 a doua sesiune

 

Înscrierile se vor efectua până la data de 22.11.2013, pentru cei care participat la prima sesiune şi până la data de 09.12.2013, pentru cei care participă la a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul Filialei Vaslui

La înscriere, experţii contabili vor prezenta: 

  1. Cererea de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari 
  2. Fişă de opţiuni privind specializarile
  3. O fotografie tip legitimaţie

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus şi costul legitimaţiei şi se achită o dată cu depunerea cererii de înscriere.

 

FORMULARE:

- Anexa 1 Tematica si bibliografie

- Anexa 10 Cerere de inscriere

- Anexa 11 Fisa de optiuni

 

ANUNT 05.07.2012

In atentia GRUPULUI EXPERTILOR JUDICIARI

TABEL cuprinzand modificarile CPC cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara, conform Legii nr. 76/2012 de punere in aplicare a  Legii 134/2010

 _____________________________

 

In atentia expertilor contabili membrii GEJ

In M.O. nr.714/26.10.2010, afost publicata Legea nr.202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea proceselor.

La art. 24 din legea mentionata mai sus este prevazuta modificarea art. 201 din Codul de procedura civila, dupa cum urmeaza:

ART. 201

Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte, dupa care vor putea convoca o audiere in camera de consiliu, in cadrul careia va solicita expertului sa se pronunte cu privire la costul estimativ al lucrarii ce urmeaza a fi efectuata, cat si cu privire la durata de timp necesara efectuarii expertizei.  Pozitia partilor, respectiv a partii care a solicitat proba va fi consemnata in incheiere. In functie de pozitia expertului, a partilor, respectiv a partii care a solicitat proba, instanta va fixa termenul de depunere a raporului de expertiza si conditiile de plata a cheltuielilor necesare efectuarii expertizei. Dispoizitiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile.

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

Normele nr. 1044/22.06.2010 - privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară actualizata

Hotărârea Consiliului Superior nr. 10/200/21.07.2010- referitoare la aprobarea Normelor nr.1044/22.06.2010.

                                                                                                                                          În atenția experților contabili

 

care doresc să efectueze expertize contabile judiciare
 
Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experții contabili, membri ai Corpului, înscriși în GEJ ( conform Normei 1044/2010).
Înscrierea experților contabili în GEJ, se face la cererea acestora dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a)     au calitatea de expert contabil, sunt înscriși în Tabloul Corpului, cu viza la zi;
b)    au depus cererea de înscriere pentru susținerea testului și înscrierea în GEJ până la data de 24.11.2011 (anexa nr. 1 - Cerere privind înscrierea în Grupul experților judiciari).
c)      au promovat testul de verificare a cunoștințelor ce va avea loc în următoarele date: 
                               - 03 decembrie 2011 pentru prima sesiune;
                               - 17 decembrie 2011  pentru a doua sesiune.
         Tematica și bibliografia (clic aici);
         Setul de 100 de intrebari stabilite de comisie clic aici. Precizam ca din acestea vor fi extrase cate 50 pentru fiecare varianta.
 

         Timpul efectat testului de verificare este de 2 ore. Testarea constă în completarea în mod individual de către experții contabili candidați a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă, fiecare întrebare fiind apreciată cu 2 puncte, iar punctajul minim 70 puncte.

       

Prezentul anunt se adreseaza exclusiv membrilor neînscrisi în GEJ (care nu au sustinut test în anul 2010 si nu poseda legitimatie GEJ)

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009