Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vaslui

 
 

Adresa C.E.C.C.A.R, Filiala Vaslui este:

Vaslui, Str. Traian, Bl. 245, Sc. A, Parter, Ap. 4, Cod postal: 730204

Cod fiscal: RO7426179

Tel./Fax: 0235 315-362; 0235 315-909

Cont colector: RO79RNCB0259044180940001

Banca: BCR

E-mail: ceccarvaslui@ceccarvaslui.ro

 

  COMPONENȚA CONSILIULUI FILIALEI

 

Nr. crt.

 

Nume și prenume

 

Calitatea

 

Categoria profesională

 

 
 

1

MORARU CARMEN-GABI

Președinte

Expert contabil

 

2

POPOVICI MIHAELA

Vicepreședinte

Expert contabil

 

3

-

Membru titular

Expert contabil

 

4

-

Membru supleant

Contabil autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   COMPONENȚA COMISIEI DE DISCIPLINĂ DE PE LÂNGĂ CONSILIULUI FILIALEI

Nr. crt.

 

Nume și prenume

 

Calitatea

 

Categoria profesională

 

1

CIUBOTARU SIMION

Președinte

Expert contabil

2

BALICA VERONICA

Membru titular

Expert contabil

3

MOCANU DORU

Membru titular

Expert contabil

4

MIHAI TUDOR LAURENȚIU

Membru titular

Expert contabil

5

STAMOLEA GINA

Membru titular

Expert contabil

6

AVRAM RUSU GICĂ

Membru supleant

Expert contabil

7

MOROZAN DANA MARIA

Membru supleant

Expert contabil

8

MOCANU VIOREL

Membru supleant

Expert contabil

9

SĂLĂVĂSTRU GABRIELA

Membru supleant

Expert contabil

10

ZENOVEI TATIANA

Membru supleant

Expert contabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA COMISIEI DE CENZORI (CENZORUL)  A  FILIALEI

Nr. crt.

Nume si prenume

Categoria profesională

1.

CRĂCIUN EMIL

Expert contabil

2.

IFRIM IULIAN

Expert contabil

 

 

   EXECUTIVUL FILIALEI CECCAR VASLUI

 

Nr. crt.

 

Nume și prenume

 

Departament

1

VINTU-MOISA GETA  

Director executiv

2

GROSU DIANA-MARICELA

Birou administrativ

3

ALEXA LEONARD- CONSTANTIN

Audit de calitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este principalul organism care gestioneaza  profesia contabile din Romania cu puternica recunoastere internationala, autonom, neguvernamental, non-profit si de interes public. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filialele sale teritoriale.

Preocupat de soarta economiei românești, CECCAR veghează și acționează pentru ca profesioniștii contabili români, prin serviciile de calitate oferite terților, să satisfacă totdeauna exigențele pieței, ale mediului de afaceri, interesul public. În calitate de autoritate competentă în domeniul profesiei contabile, CECCAR este garantul contabililor prinși în sistemul de recunoaștere reciporcă a calificărilor profesionale, instituit la nivel european.

Comandamentele de bază ale CECCAR sunt:

1. Calitatea serviciilor prestate de membri săi

2. Educaţie iniţială şi dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili

3. Etica şi comportamentul deontologic al profesioniştilor contabili

LUCRĂRILE ce se pot executa fără a fi limitative, de către experţii contabili, contabilii autorizaţi şi societăţile de profil în cadrul contractelor de prestări servicii

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009