Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vaslui

 
 

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă

 

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă

la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.


CALENDAR CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA PE ANUL 2017

 

Disciplina

Perioada

Contabilitate şi raportare financiară

martie

Fiscalitate

martie

Audit și certificare

aprilie

Guvernanța corporativă, managementul riscurilor si control intern

aprilie

Contabilitate şi raportare financiară

mai

Fiscalitate

mai

Expertiză contabilă

iunie

Managementul fondurilor europene

iunie

Dreptul afacerilor şi dreptul muncii

septembrie

Fiscalitate

septembrie

Economia afacerilor

octombrie

Contabilitate managerială

octombrie

Finante şi management financiar

octombrie

Contabilitate şi raportare financiară

noiembrie

Fiscalitate

noiembrie

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009