Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vaslui

 
Adresa C.E.C.C.A.R, Filiala Vaslui este:

Vaslui, Str. Traian, Bl. 245, Sc. A, Parter, Ap. 4, Cod postal: 730204

Cod fiscal: RO7426179

Tel./Fax: 0235 315-362; 0235 315-909

Cont colector: Cont RO34 RZBR 0000 0600 0656 3965

Banca: RAIFFEISEN BANK

E-mail: ceccarvaslui@ceccarvaslui.ro


Noutăți legislative – În consultare publică

           Pentru vizualizare, accesați www.ceccar.ro , secțiunea Legislație, subsecțiunea Noutăți legislative sau click <aici>.

           În situaţia în care doriţi să faceţi propuneri şi/sau comentarii cu privire la proiectele aflate în dezbatere publică, vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de mail legislaţie@ceccaro.ro cu cel mult 2 zile înainte de expirarea termenului de consultare.


Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic”

Accountancy Europe a publicat recent un studiu referitor la ultimele evoluții tehnologice și despre impactul acestora asupra profesiei contabile („Technology Barometer”). Rezultatele studiului se bazează pe răspunsurile primite din partea a 36 de organisme membre din întreaga Europă.

Așa cum indică concluziile studiului „organismele membre au o perspectivă clară și pozitivă asupra viitorului, tehnologia având un rol din ce în ce mai important în activitatea lor. Institutele își exprimă, de asemenea, nevoia ca Accountancy Europe să îi susțină mai mult pentru a fi la zi cu tehnologiile curente”.

 

Puteți consulta studiul integral pe pagina internet a Accountancy Europe.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protocol recunoaștere ore CPD cu Camera Consultanților Fiscali

 

         În conformitate cu prevederile Protocolului de Colaborare încheiat cu Camera Consultanților Fiscali din România se vor recunoaște în baza adeverințelor eliberate de organismele profesionale, la cererea membrilor, 10 ore de pregătire efectuate la disciplina Fiscalitate.  


IN ATENTIA MEMBRILOR

În vederea publicării Tabloului membrilor în Monitorul Oficial, vă comunicăm că toți membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de Corp (prevăzute în Metodologiile de acordare a vizei și plata cotizațiilor aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) până la data de 14 aprilie 2017, vor fi publicați în Monitorul Oficial al României.

Membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de Corp după data de 14 aprilie 2017, nu vor fi publicați în Monitorul Oficial.


 

Adunarea generală de dare de seamă

a membrilor Filialei Vaslui a C.E.C.C.A.R.

În ziua de 31 martie 2017,ora 1400, locația Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui-CRAV, din strada Decebal, nr.16, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Vaslui a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

 1. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 2. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 3. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;
 5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 7. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
 8. Diverse (în funcție de necesități);

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 1430, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 


 

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

Director General Executiv

Florin Dobre


Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

Comunicare

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) – (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Consiliul Superior al CECCAR
Preşedinte
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova


În atenția membrilor suspendați ai filialei

Vă comunicăm că în conformitate cu Precizările cu privire la materialele aprobate în Conferința Națională extraordinară din data de 09.01.2017, membrii suspendați trebuie să își clarifice situația în Tabloul Corpului până la data de 28.02.2017, optând pentru una din următoarele categorii : activi sau inactivi – cu respectarea legii, sau alegând varianta de a fi radiați (potrivit OG nr. 65/1994 nu există categoria de suspendați).

Vă invităm ca în situația în care doriți să vă mențineți calitatea de membru, să dați curs procedurii de reînscriere în Tabloul Corpului până la data de 28 februarie 2017.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați filiala la numerele de telefon 0235315362 sau prin email la ceccarvaslui@ceccarvaslui.ro.


Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - <click aici>


Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

 

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)


 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

            Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții.

            Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

            Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului.

            Vă puteți înscrie la webinar aici.

 

 


13.01.2017

Alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR

 Model declaratie de candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR - click aici

 


 

Materiale cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

 

    -    Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat

  -    Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru

   Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR

  Declarație privind forma de desfășurare a profesiei

  Raport anual de activitate

 -   Raport anual de activitate simplificat

 -  Declaratie pe proprie raspundere capacitate deplina

 -  Declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit nici o condamnare

 12.01.2017


Stimati colegi,


 Este ultimul draft de ROF, care urmeaza a fi supus  validarii CS din luna Decembrie si aprobarii CNE din 9  Ianuarie 2017.
 Va rog sa aveti amabilitatea de al studia si a ne  transmite pina Luni 19 decembrie 2016, propunerile dv. pe adresa filialei.
 Rog sa aveti in vedere ca ROF va mai fi reactualizat in  anul 2017 , dupa modificarea OG 65/1994 .
 
Draft ROF <click aici>
 
 

 
“Stimati colegi,
 
In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.
Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.
Va multumim!
Vicepresedinte  CECCAR
Alexandru Bunea “
 Text ROF <clik aici>

 CONVOCARE

 În ziua de  16  decembrie 2016, ora 14,00 la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui, din Strada Alecu Donici, nr. 2, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Vaslui a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1.   Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R. republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată, în ziua de  16 decembrie, ora  14,30 în același loc şi cu aceeași ordine de zi. 

  Președinte filială,

Ec. Moraru Carmen-Gabi

 

 


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

Având în vedere circulara conducerii CECCAR cu nr. 10921/ 04.11.2016,

în data de 26 noiembrie 2016 programul de lucru al filialei va fi de la ora 08:00 la ora 16:00

şi data de 02 decembrie 2016 va fi zi libera.

 

 
In atentia membrilor experti contabili care doresc sa se inscrie in Grupul expertilor judiciari 
 
Potrivit Normelor 1044/2010 privind inbunatatirea activitatii de Expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200/21.07.2010 a Consiliului Superior, se organizeaza testul privind inscrierea in GEJ pentru anul 2017.
 
1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt:
         - 05.12.2016 orele 16-18, prima sesiune ;
         - 16.12.2016 orele 16-18, a doua sesiune ;
2. Tematica si bibliografia aici ;
3. Locatia – testul se va sustine la sediul filialei ;
4. Timp afectat completarii testului – 2 ore ;
5. Procedura de desfasurare a testarii – testarea consta in completarea, in mod individual, de catre expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 intrebari, fiecare avand trei variante de raspuns din care una corecta ; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte ;
6. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, in care este inclus si costul legitimatiilor, va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati o data cu depunerea Cererii privind inscrierea in GEJ.
7. Data depunerii cererii privind inscrierea in GEJ si a taxei este  24.11.2016 pentru prima sesiune si pana pe  09.12.2016 pentru a doua sesiune.

Tematica si bibliografia (click aici)

 Setul de 100 de intrebari stabilite de comisie  pentru anul  2016  <click aici>

 


 09.   Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

 


A apărut noul număr (31, 1-7 noiembrie) al revistei online CECCAR Business Magazine 

 


   Click foto

 


 

 

Mesajul Președintelui CECCAR și al membrilor Consiliului Superior cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român click aici


ANUNT IMPORTANT MEMBRILOR CECCAR

Albumul CECCAR 95 ani este disponibil pentru vizualizare tuturor membrilor CECCAR, pe site-ul www.ceccar.ro;

 Lucrările Forumului PMM şi ale Congresului CECCAR 2016 pot fi vizionate live pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro; 

“În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

  

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

 Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

 Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”

 


 I N V I T A T I E   

                       21 septembrie 2016                      

                            

              Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Vaslui invită toți profesioniștii contabili, membri ai CECCAR, sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei, oameni de afaceri ai județului, precum și viitorii profesionişti contabili să participe la cele trei evenimente, care se vor organiza în ziua de 21 septembrie 2016 la Restaurantul Crama Domneasca Vaslui din str. Stefan cel Mare, bl. 89, începând cu orele 1500 :

 

‘’ Ziua Naţională a Contabilului Român ‘’, ediția a XII –a;

Topul local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR”, ediția a VI –a;

” Aniversarea a ”95 de ani de la înființarea CECCAR”

<Click aici pentru programul manifestarilor.>

 

Vă așteptăm cu drag!

 

 


Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de EXPERT CONTABIL si CONTABIL AUTORIZAT consta in verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor  pe baza de examen scris. Sesiunea se organizează în zilele de 2 şi 9 octombrie 2016. Detalii la sectiunea EXAMENE.

 
 

Program deDoctorat în Fiscalitatea Internațională aÎntreprinderilor (DIBT)

parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

 


 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – filiala Vaslui declară nule toate parafele de lucru ale membrilor experţi contabili şi contabili autorizaţi care nu sunt inscripţionate cu „viză an 2016”.

 


Buletin de actualitate internationala 02 octombrie 2015


 

NOUTĂȚI EDITORIALE !!!

Vă informăm că a fost publicat Ghidul practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate - aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 - Editura CECCAR, Bucureşti 2015

Lucrarea poate fi procurată de la sediul filialei CECCAR Vaslui din strada Traian, bl. 245, sc. A ap. 4.


Buletin de actualitate internationala 30 iunie 2015


Buletin de actualitate Internationala 26 mai 2015


 Buletin de actualitate internationala 19 mai 2015


Buletin de actualitate internationala 4 mai 2015


 

Rezultate alegeri:

În conformitate cu Măsurile nr. 56/2009, pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.24 alin.3 și pct.67 alin.3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Corpului Experților Contabili  și Contabililor Autorizați din România care reglementează modul de alegere a președintelui, precizând că ,,Pentru asigurarea continuității, alegerea viitorului președinte se face cu un an înaintea expirării mandatului președintelui în funcție, fără ca perioada respectivă să influențeze durata mandatului noului președinte’’, membrii  Comisiei  de nominalizare și ai Comisiei de validare a  candidaturilor   privind  rezultatele  alegerilor  pentru funcția de președinte al Consiliului filialei Vaslui a C.E.C.C.A.R., au constatat în urma numărării voturilor exprimate de către membrii filialei următoarele: Candidatul Moraru Carmen Gabi a întrunit un număr de 139 voturi pentru, din numărul de voturi exprimate de 140 voturi, astfel fiind desemnat ca viitor președinte al Consiliului filialei Vaslui pentru mandatul 2016-2020.

 

 


APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedura fiscala

Vă facem cunoscut că a fost transmis la Senat, Apelul adresat membrilor Parlamentului României prin care Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația expertilor contabili si contabililor autorizati de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro. <Click aici>

   


Buletin de Actualitate Internationala 31 martie 2015


 

Buletin Actualitate Internationala 25 februarie 2015

 


ÎN ATENŢIA MEMBRILOR FILIALEI

În conformitate cu pct. 67, alin.3 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 și pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.E.C.C.A.R., republicat, aprobate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 09/62 din 14 martie 2009, modificate și completate prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 10/65 din 02 septembrie 2010, Comisia de nominalizarea candidaților pentru funcția de președinte a filialei Vaslui C.E.C.C.A.R., vă aduce la cunoştinţă lista candidaților la funcția de președinte.

          Vă rugăm ca în perioada 01 – 31 martie 2015 să vă prezentați la sediul filialei în vederea votării viitorului președinte. Fiecare membru va semna în lista membrilor cu drept de vot, va primi buletinul de vot și îl va introduce în urna sigilată aflată la sediul filialei.

          Votul este secret și poate fi exprimat până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot în conformitate cu dispozițiile pct. 108 din R.O.F. al C.E.C.C.A.R. și pct. 2 din Anexa nr. 1 la R.O.F., respectiv sunt înscriși în Tabloul Corpului, sunt la zi cu plata cotizațiilor profesionale și au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2015.

          Vă rugăm să acordați importanța cuvenită acestei acțiuni, apreciind foarte mult încadrarea în termenul solicitat.

Referatele privind îndeplinirea condiţiile şi criteriilor prevăzute de R.O.F întocmite de Comisia de nominalizare a candidaţilor


INVITAȚIE

 

Stimate domn/Stimată doamnă

    

           În ziua de  27  februarie 2015, ora 1400,  în sala cinematograf - Complex Silver Mall  Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 275 A,  va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei VASLUI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 

a)    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute  de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția  bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie a anului trecut;

b)    Raportul cenzorului asupra situației financiare a filialei la 31 decembrie a anului trecut;

c)     Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfășurată în anul trecut;

d)    Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

e)     Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, potrivit Normelor stabilite de Conferință Națională;

f)       Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare;

g)    Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională, conform normativelor stabilite;

h)    Aprobarea listelor cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor;

 


 

A N U N Ţ 

 

 ALEGERI  PREŞEDINTE FILIALA

 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala VASLUI  anunţă toţi membrii săi că, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,

s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului preşedinte pentru mandatul 2016-2020.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al CECCAR,  aprobat de Conferinţa Naţională şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 601 din 12 august 2008 reglementează modul de alegere a preşedinţilor de filiale, precizând la art. 67 alin. 3 că:

„ Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să infuenţeze durata mandatului noului preşedinte”.

Potrivit acestor prevederi precum  şi a măsurilor pentru punerea lor în aplicare, Comisia de nominalizare constituită la Filiala Vaslui,  invită  toţi membrii care doresc şi care îndeplinesc condiţiile pentru a candida la funcţia de preşedinte, să îşi depună declaraţia de candidatură.

Declaraţia de candidatură completată la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului se va depune la sediul filialei până la data de 31 ianuarie 2015.

Pentru funcţia de preşedinte poate candida orice membru al filialei   liber profesionist contabil care îndeplineşte condiţiile şi criteriile prevăzute de Regulament,  şi în mod special:

a)  reputaţia;

b)  ataşamentul la onoarea, prestigiului şi interesele Corpului;

c)  îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani (participarea la adunările generale, obligaţiile financiare, obligaţiile profesionale etc. );

d)  calităţi manageriale;

e)  activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

 

 

 

 


 

Buletin de actualitate internationala 25 noiembrie 2014


 ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI

 Având în vedere prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contablă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, Filiala Vaslui, organizează testarea pentru înscrierea Grupului Experților Judiciari în două sesiuni, astfel:

 • 03.12.2014 orele 16-18 prima sesiune;
 • 15.12.2014 orele 16-18 a doua sesiune.

Înscrierile se vor efectua până la data de 24.11.2014, pentru cei care participă la prima sesiune și până la data de 09.12.2014, pentru ceri care partcipa la a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul filialei Vaslui din str. Traian, bl. 245, sc. A, ap. 4, parter.

La înscriere experții contabili vor prezenta:

1. Cererea de înscriere în Grupul Experților Judiciari (click aici).

2. Fișa de opțiuni privind specializările (click aici).

3. O fotografie de dimensiunea 3/4.

Valoarea taxei de participare la testare este de 15 lei în care este inclus și costul legitimației și se achită o dată cu depunera cererii de înscriere.

Tematica și bibliografia (click aici).

 


 

Buletin de Actualitate International 30 septembrie 2014 

30.09.2014

Corpul Expertilor Contabili  si

Contabililor Autorizati din Romania

 

LISTA CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA

DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR

AL C.E.C.C.A.R.


1. Șova Robert Aurelian


 

Declarație de candidatură pentru funcția de președinte a Consiliului Superior a C.E.C.C.A.R.

În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

             Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014

 


 

21 septembrie Ziua Națională a Contabilului Român 

Organizată anual și devenită deja o tradiție pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România,

Ziua Națională a Contabilului Român, reprezintă întotdeauna  un prilej de aniversare pentru toți profesioniștii

contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au: experți contabili, contabili autorizați, directori economici,

contabili șefi, șefi ai serviciilor financiar contabile și contabili angajați în diferite ramuri ale economiei.

 

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca  “Zi națională a contabilului Român”, CECCAR  filiala Vaslui are

plăcerea de a vă invita, începând cu orele 10:00 la Sala cinematograf – Complex Silver Mall din Vaslui,

vă bucurați alături de noi, la manifestările ocazionate de această zi.

 

Ne bucurăm să vă primim pe 21 septembrie 2014 la sala cinematograf din Complex Silver Mall  – Vaslui

din str. Ștefan cel Mare, nr. 275 A.

 

Cu deosebită consideraţie,                       Preşedinte,                                                                                                                      Director executiv,

    ec. Moraru Carmen-Gabi                                                                                                   ec. Vîntu-Moisă Geta

 

 


 

INFORMATII UTILE

Buletinul de Actualitate Internationala din 18 septembrie 2014

Buletn de actualitate 25 august 2014

Buletin de actualitate 24 iulie 2014


18.07.2014

BULETIN DE ACTUALITATE

 

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”, Ediţia a III-a, revizuită

Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util în procesul de pregătire pentru examenul anual de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.

Prima parte a lucrării cuprinde Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat şi Programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, sesiunea 2014, care se elaborează de 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

A doua parte conţine exemple ilustrative pentru verificarea cunoştinţelor candidaţilor în: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor, doctrina şi deontologia profesiei contabile şi expertiză contabilă.                                                                 

 


27.06.2014

COMUNICAT DE PRESA


10.06.2014

BULETIN DE ACTUALITATE


26.05.2014

BULETIN DE ACTUALITATE JURIDIC


 

18.04.2014

NOUTATI IFAC

BULETIN DE ACTUALITATE INTERNATIONALA

 


02.04.2014

BULETIN DE ACTUALITATE


20.03.2014

Studiul privind piata serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experții contabili (cabinete de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijini atât IMM-urile cât și PMM-urile prin oferirea unor raspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile și dorințele clienților.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacție al IMM-urilor în calitate de clienți ai PMM-urilor și relația cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute și se realizează online până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesați pot completa chestionarul online accesând următorul link:  http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

  


18.03.2014

BULETIN DE ACTUALITATE INTERNATIONALA

Informare cu privire la rezultatele Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Bucureşti - 14 martie 2014.

12.03.2014

BULETIN DE ACTUALITATE GRUPA DE LUCRU FEE

BULETIN DE ACTUALITATE


  07.03.2014

BULETIN DE ACTUALITATE GRUPA DE LUCRU FEE

INFORMARE FEE


05.02.2014

NOUTATI INTERNATIONALE


18.02.2014

NOUTATI INTERNATIONALE


11.02.2014

NOUTATI CONTABILE.PDF

NOUTATI EDITORIALE.PDF

NOUTATI LEGISLATIVE.PDF

NOUTATI EXAMENE.PDF


  

INFORMARE

In vederea asigurarii pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltata si implementata in acest scop o aplicatie care poate fi accesata prin internet, utilizand un browser web.

 Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de masuri menite sa simplifice procesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitarea completarii on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fișei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaște statutul în cadrul Corpului, atât personal cât și al societății, după caz.

Legat de aceste facilități membrii pot solicita informații suplimentare la filiala de domiciliul sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicație astfel încât să puteți accesa fișa personală și completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmați unul din următorii pași:

1. solicitați personal la filiala CECCAR Vaslui datele de autentificare (username și parolă); este nevoie să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteți pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: "Solicitare creare cont" la care atașați o copie după cartea de identitate și carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteți solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală și să aveți acces la ea. În cel mai scurt timp veți primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicație (verificați periodic și directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

 Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.


CONVOCARE ADUNARE GENERALÂ!

.  În ziua de vineri,  07 februarie 2014, ora 1400,  în sala cinematograf - Complex Silver Mall  Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 275 A, vă invităm să participați la Adunarea generală  a membrilor Filialei VASLUI a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

 1. Ordine de zi Adunare generală - Clik aici

2. Declarație de candidatură - Clik aici

 


 

SEMNATURA DIGITALA

           „Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

  

  “Expertul contabilul român, pregătit să facă faţă provocărilor unei lumi în continuă schimbare”

 Convorbire cu ec. Daniela Vulcan,

 Director General al CECCAR

CLICK PENTRU ARTICOL INTEGRAL

 

 


                                                                     21 SEPTEMBRIE - ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN

 


Nou! - IFRS 2013 in limba romana


 

 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume, aprox. 4.000 pagini, la pretul de 200 lei/set:

 • Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.
 • Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

 

 

 Nou! Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de aptitudini

 

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de aptitudini  este o lucrare care se adreseaza candidatilor care sustin examenul de aptitudini, cuprinde 624 de pagini probleme de contabilitate, la pretul de 60 lei.

 


Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Partenerul Principal  al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes. 

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta,  Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum  la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

 

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat,  nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

 

  Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

 Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri  din cadrul Consiliului Economic şi Social.

_____________

Vă rog să accesaţi, în linkul de mai jos, articolul complet publicat astăzi în Curierul Naţional (poate fi preluat cu precizarea sursei):

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca

 


ALERTE

 


 

 

Un an de la despărţirea de marele lider al contabililor români, prof. univ. dr. Marin Toma

 

Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor contabili din ţara noastră fiind resimţită permanent cu durere şi imposibilă consolare, aşa cum se întâmplă totdeauna cu personalităţile autentice, cu cei ce şi-au lăsat amprenta puternică, de neconfruntat asupra destinelor contemporanilor şi ale celor care vor urma. Pe măsura trecerii timpului amintirea îi este vie, iar opera sa atât de bogată, pe toate planurile – profesional, civic, etic – se afirmă ca o valoare perenă, naţională şi universală.   Citeste mai mult aici!

 

 


Alegeri FCM

 

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

  Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

 Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.

În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 

Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

 

Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).

FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.

Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

 

Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

 

 ( http://ceccar.ro/ro/?p=3269 )

 


 COMUNICAT DE INTERES PENTRU MEMBRI

 

Àcademia de Studii Economice din București, în calitate de beneficiar al proiectului "ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAȘTERE"  (AAC), a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesională continuă al căror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ ...citeste mai departe
 

 

Scrisoarea Președintelui ales al C.E.C.C.A.R. dr. ec. Domnica Baghină, poate fi vizualizată aici.


 

 

Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, pana la data de 31 ianuarie 2013.  <clic aici> pentru a descarca modelul declaratiei.

_________________________________________________________________________________________

Întrebări test Grupul Expertilor Judiciari 2012 - <clic aici>.

_____________________________________________________________ ____________________________

CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale

<click aici> pentru accesarea sursei articolului

 __________________________________________________

28.08.2012

In atentia membrilor Filialei,

La recomandarea transmisa Corpului de catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, va punem la dispozitie "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI & PROLIFERARE  Recomandarile FATF" pentru a fi avute in vedere impreuna cu prevederile Ghidului expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism. <Clic aici pentru descarcare>

 

____________________________________________________________________________________________________________

A apus soarele contabilităţii româneşti…

 

 


          Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…

Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,

 Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere,

în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi...

Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!

Înhumarea va avea loc marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului)

Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!

  

 __________________________________________________________ ____________________________

În atenţia profesioniştilor contabili membri CECCAR: Prin Hotărârea 12/243 din 25.01.2012 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. a fost modificat CONTRACTUL CADRU DE PRESTĂRI SERVICII CONTABILE. Clic pe <model>.

 


 

   06.04.2011
 

IN ATENTIA MEMBRILOR

               COMPLETAREA INCADRARII IN CODUL CAEN A ACTIVITATILOR CE POT FI DESFASURATE DE MEMBRII CORPULUI

              1. Cod 7830 "Servicii de furnizare si management a fortei de munca";

              2. Cod 8211 "Activitati combinate de secretariat"

              3. Cod 8219 "Activitati de fotocopire, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat"


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009